Sexý stöðugleiki

Staðan í dag

brynjolfur-og-holmfridurÁ Íslandi í dag eru lífsskilyrðin almennt góð í alþjóðlegum samanburði. Þetta sýna fjölmargar mælingar og heimildir. Til dæmis er jafnrétti kynja mest í heimi hér á landi og hefur verið síðustu ár. Verðbólga er 1,8% samanborið við 12,4% árið 2008. Hagvöxtur var 4,2% árið 2015 en var 1,5% árið 2008. Atvinnuleysi er 1,9% en var 4,2% þegar fráfarandi ríkisstjórn tók við völdum árið 2013. Svona mætti lengi telja en þetta sýnir að við erum á réttri leið. Það er þó alltaf svigrúm til þess að gera betur og er það verkefni í höndum þingmanna og ráðherra hverju sinni.

Hvað hefur áunnist?

Fyrst ber að nefna þá staðreynd að ríkisfjármálin voru tekin föstum tökum og er ríkissjóður nú rekinn með afgangi. Slíkt gerist ekki að sjálfu sér. Það jafnvægi sem nú er í ríkisfjármálum er tilkomið vegna ábyrgrar fjárlagagerðar, aðhalds og hagræðingar í ríkisrekstri. Við erum að greiða niður skuldir ríkissjóðs sem aftur leiðir til lækkunar á vaxtagjöldum. Vaxtagjöld eru þriðji stærsti útgjaldaliður fjárlaga og samsvara öllum útgjöldum ríkisins til mennta- og menningarmála. Það er kannski ekki mjög sexý að tala um stöðugleika, ráðdeild í ríkisrekstri eða niðurgreiðslu skulda. Þetta er þó gríðarlega mikilvægt og gerir okkur kleift að leggja aukið fjármagn í uppbyggingu innviða, heilbrigðismál og almannatryggingar líkt og gert hefur verið á nýloknu kjörtímabili. Kjör eldri borgara voru stórlega bætt og almannatryggingakerfið einfaldað. Framlög til heilbrigðismála hafa verið aukin um rúma 38 milljarða á kjörtímabilinu. Fjárframlög til uppbyggingar og viðhalds á vegakerfinu hafa sömuleiðis verið aukin stórlega. Skattkerfið hefur verið einfaldað og vörugjöld og tollar afnumdir. Þetta eru ekki kosningaloforð. Þetta eru staðreyndir og hafa öll þessi verkefni og breytingar verið lögfestar.

Nýtt námsstyrkjakerfi LÍN

Eitt helsta baráttumál nemenda um árabil hefur snúið að kröfum um breytingu á námslánakerfi LÍN og hefur Sjálfstæðisflokkurinn barist fyrir breytingum á kerfinu. Sú breyting sem lögð var til felst í því að taka upp beina styrki til námsmanna. Er þetta skref í átt að sanngjarnara, gagnsærra og skilvirkara kerfi. Öll stærstu hagsmunasamtök nemenda á Íslandi hafa lýst yfir stuðningi við málið og hvöttu til þess að málið yrði afgreitt á nýloknu þingi. Meðlimir stjórnarandstöðu lögðust hins vegar gegn þessari kerfisbreytingu. Sömu aðilar og hafa fleygt því fram í aðdraganda kosninga að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki tilbúinn í kerfisbreytingar. Þetta skýtur skökku við. Sjálfstæðisflokkurinn mun áfram berjast fyrir þessu máli enda er þetta mikil búbót fyrir námsmenn í landinu.

Skýrir valkostir

Eins og rakið hefur verið er staðan á Íslandi í dag almennt góð. Sjálfstæðisflokkurinn vill halda áfram á þessari braut. Það er þó mikið verk fyrir höndum, ráðast þarf í mikla uppbyggingu á vegakerfinu og efla heilbrigðisþjónustu svo dæmi séu tekin. Grunnurinn hefur verið lagður og er hann sterkur. Á laugardaginn göngum við til kosninga og eru kostirnir skýrir. Valið stendur á milli ríkisstjórnar með Sjálfstæðisflokki eða vinstri stjórnar með tilheyrandi skattahækkunum og aukinni skuldsetningu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt ábyrgð og festu í verki og óskar eftir áframhaldandi stuðningi til þess að halda áfram á réttri leið.

Látum verkin tala, höldum áfram á réttri leið. Setjum X við D!

Hólmfríður Erna Kjartansdóttir og Brynjólfur Magnússon
Höfundar skipa 6. og 8. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi