Aðalfundur Elliða

Aðalfundur Elliða hsf. verður haldinn þriðjudaginn 11. júní n.k. á Egilsbraut 9, kl. 18:00.

Dagskrá fundar:

 1. Setning aðalfundarins
 2. Kosning fundarstjóra og ritara
 3. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
 4. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar til afgreiðslu ásamt fjárhagsáætlun
 5. Ráðstöfun hagnaðar eða taps á reikningsárinu
 6. Ákvörðun um inntökugjald, félagsgjald, búsetugjald og gjald í viðhaldssjóð
 7. Tillögur til breytingar á samþykktum félagsins
 8. Kosning formanns til eins árs
 9. Kosning meðstjórnenda til tveggja ára
 10. Kosning þriggja varamanna í stjórn til tveggja ára
 11. Kosning löggilts endurskoðanda til tveggja ára
 12. Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna
 13. Kosninga þriggja manna í viðhaldsráð til eins árs
 14. Önnur mál

Stjórn Elliða hsf.