Digiqole ad

Sveitarfélagið Ölfus rekið með 152 m.kr. hagnaði árið 2017

 Sveitarfélagið Ölfus rekið með 152 m.kr. hagnaði árið 2017

Ársreikningur Sveitarfélagsins Ölfuss fyrir árið 2017 var lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn Ölfuss þann 22. mars sl.

Rekstur sveitarfélagsins gekk vel á árinu og var sveitarfélagið og A- og B- hluti rekið með tæplega 152 m.kr. hagnaði þrátt fyrir gjaldfærslu í rekstri sveitarfélagsins upp á tæpar 67 m.kr. vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð á árinu vegna lífeyrisskuldbindinga starfsmanna.

Helstu niðurstöðutölur ársreiknings Sveitarfélagsins Ölfuss fyrir árið 2017 voru eftirfarandi.

 • Rekstrartekjur Sveitarfélagsins Ölfuss A og B-hluta námu alls um 2.745 m.kr. á árinu 2017.
 • Þar af voru rekstrartekjur A-hluta um 2.470 m.kr. og B hluta um 275 m.kr.
 • Rekstrargjöld A og B-hluta urðu alls 2.594 m.kr. Þar af voru rekstrargjöld A-hluta 2.344 m.kr. og B-hluta um 250 m.kr.
 • Rekstrarniðurstaða A og B-hluta varð því jákvæð um tæpar 152 m.kr. þar af var rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð um 126 m.kr. sem er um 17 m.kr. betri niðurstaða en á árinu 2016 þrátt fyrir þessa miklu gjaldfærslu vegna Brúar lífeyrissjóðs.
 • Rekstrarniðurstaða B-hluta var jákvæð um 26 m.kr. en á árinu 2016 var hún jákvæð um rúmar 48 m.kr.
 • Engin ný langtímalán voru tekin á árinu 2017.
 • Samkvæmt efnahagsreikningi námu heildareignir samstæðunnar um 4.477 m.kr.
 • Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 464 m.kr. Þar af í hafnarmannvirkjum fyrir 213 m.kr. og fasteignum fyrir 194 m.kr. Önnur fjárfesting nam 57 m.kr.
 • Langtímaskuldir samstæðunnar í árslok voru 1.258 m.kr. og lækka um 31 m.kr. milli ára.
 • Lífeyrisskuldbindingar í árslok voru 428 m.kr. og hækka um 12 m.kr. milli ára.
 • Langtímaskuldir og skuldbindingar í árslok voru því alls um 1.686 m.kr.
 • Rekstur sveitarfélagsins var með svipuðum hætti og verið hefur en þjónusta þó aukin á ýmsum sviðum sem hefur í för með sér aukinn rekstrarkostnað.
 • Íbúum sveitarfélagsins fjölgaði töluvert á árinu og voru þeir þann 1. desember 2017 2.106 en voru 2.014 þann 1. desember 2016 og fjölgaði því um 92 á árinu.

Ársreikningurinn verður tekinn til síðari umræðu á fundi bæjarstjórnar þann 26. apríl nk. og verður nánari fréttatilkynning send út að loknum þeim fundi.

-Fréttin er tekin af www.olfus.is.